Kapten

Sten Gattberg

070 444 73 82

1:e Styrman

Bo Johansson

070 558 33 61

2:e Styrman

Håkan Granander

hakan.granander@gmail.com

070 130 30 38

3:e Styrman

Göran Granath

joegranath@gmail.com

070 817 37 64

Båtsman

Peter Ålund

peter.alund1@gmail.com

073 539 32 45

Kock

Claes Planthaber

claes.planthaber@gmail.com

070 532 48 20

Matros

Lars.U:son Lundberg

lars.lundberg@usonmarketing.eu

070 540 59 00

Lättmatros

Anders Rudin

anders_rudin@yahoo.com

070 795 85 96

Backslagsförmän
Ostkusten

Anders Isberg

073 765 03 20

Sydkusten

vakantVestkusten

Ola Manhed

backlagsformanvest@rydbergsgastarna.se

073 697 36 08

Uppgifter Befäl

Besättningen adresser

Allmän postadress:

Teatergatan 3

111 48 Stockholm


epost: info[at]rydbergsgastarna.se