Kapten

Sten Gattberg

1:e Styrman

Bo Johansson

2:e Styrman

Håkan Granander

3:e Styrman

Anders Rudin

Båtsman

Jan Pesson

drjan.persson@gmail.com

Kock

Michael Jorsback

mikjor@gmail.com

Matros

Nils Larsson

nickel@telia.com

Backslagsförmän
Ostkusten

Anders Isberg

Sydkusten

VakantVestkusten

Ola Manhed

backlagsformanvest@rydbergsgastarna.se

Uppgifter Befäl

Besättningen adresser

Allmän postadress:

Teatergatan 3

111 48 Stockholm


E-post: info[at]rydbergsgastarna.se