Kontakt

Uppgifter Befäl

Kapten

Sten Gattberg

070 444 73 82

1:e Styrman

Bo Johansson

070 558 33 61

2:e Styrman

Håkan Granander

hakan.granander[at]gmail.com

070 130 30 38

3:e Styrman

Göran Granath

joegranath[at]gmail.com

070 817 37 64

Båtsman

Peter Ålund

peter.alund1[at]gmail.com

073 539 32 45

Kock

Claes Planthaber

claes.planthaber[at]gmail.com

070 532 48 20

Matros

Lars.U:son Lundberg

lars.lundberg[at]usonmarketing.eu

070 540 59 00

Lättmatros

vakantBackslagsförmän
Ostkusten

Pelle Brandt

070 771 22 29

Sydkusten

vakantVestkusten

Ola Manhed

backlagsformanvest@rydberggastarna.se

073 697 36 08

Besättningen adresser

Allmän postadress:

Teatergatan 3

111 48 Stockholm


epost: info[at]rydbergsgastarna.se