Föröver

Besättningen Rydbergsgastarna .

En kamratförening för Dig

som bildades år 1929 som en sammanslutning

av personer som praktiserat i fartyg tillhörande Rydbergska Stiftelsens Praktiska Sjömansskola.

För medlemskap i dag gäller att man har praktiserat i svenska eller utländska seglande skolfartyg med styrd utbildning.


Besättningens uppgift

Är att åstadkomma ett "kamratligt samband" mellan i seglande fartyg utbildade sjömän och att därvid uppliva och bevara minnen och traditioner från skepp och sjöexpeditioner.


Tidskriften "Skeppsorder"

Utkommer 4 gånger per år och är Besättningens medlemsblad och organ för kontakt mellan medlemmar i olika delar av landet och utomlands.


Backlagen

Besättningen är uppdelad i tre Backlag

Ostkustens Backlag i Stockholm

Sydkustens Backlag i Malmö

Vestkustens Backlag i Göteborg


I Backlagen träffas Rydbergsgastarna några gånger om året för sammankomster med intressanta föredrag i något sjöfartsämne och andra aktiviteter under trivsamma former. Den 1:a maj har hela Besättningen gemensam mönstring i traditionsrika former och årsmöte

i Stockholm.


Seglingar

Rydbergsgastarna har under senare år bemannat segelfartyg såsom Gladan, Falken och Gunilla för veckoseglingar, så att de gamla färdigheterna från utbildningen fått återupplivas.


      1  2021

                       ---------------------------------------------------------------------


Nr  4  2020

      3  2020


      2  2020


      1  2020

                       ----------------------------------------------------------------------


      4  2019

   

      3  2019


      2  2019


      1  2019


                        ---------------------------------------------------------------------


      1   2018


      2   2018


      3   2018

      4   2018

                           -----------------------------------------------------------------


                                                                                 

      4   2017
                                                                                   Nr  4   2011

      3   2017                                                                      3   2011


      2   2017                                                                      2   2011


      1   2017                                                                      1   2011

                  -----------------------------------------------------------------


      4   2016                                                                      4   2010


      3   2016                                                                      3   2010


      2   2016                                                                      2   2010


     1   2016                                                                       1   2010

                  -----------------------------------------------------------------   

      4   2015

                                                                                        4   2009

      3   2015 

                                                                                        3   2009

      2   2015                                                                       

                                                                                        2   2009


      1   2015                                                                     1   2009

                  ----------------------------------------------------------------


      4   2014                                                                      4   2008

                                 

      3   2014                                                                      3   2008


                                                                                         2  2008


                                                                                         1  2008


      2   2014                                                                      4   2007


                                                                                         3  2007


      1   2014                                                                      2   2007


                                                                                         1   2007

                    --------------------------------------------------------------


      4   2013                                                                      3  2004 (75-årsjubileum)


      3   2013                                                                      3  1999


      2   2013                                                                      2  1999 (70-årsjubileum)


      1   2013

                     --------------------------------------------------------------


      4   2012


      3   2012


      2   2012

   

      1   2012

                     --------------------------------------------------------------