Kontakt

Uppgifter Befäl

Kapten

Sten Gattberg

070 4447382

1:e Styrman

Bo Johansson

070 5583361

2:e Styrman

Linus Martinson

linus.k.martinson[at]gmail.com

0708 764576

3:e Styrman

Björn Ericson

bjorn.ericson[at]briggentrekronor.se

076 1627691

Båtsman

Håkan Granader

hakan[at]granander.net

070 1303038

Kock

Claes Planthaber

claes.planthaber[at]gmail.com

070 5324820

Matros

Lars.U:son Lundberg

lars.lundberg[at]usonmarketing.eu

070 5405900

Lättmatros

Peter Ålund

peter.alund1[at]gmail.com

073 5393245

Backslagsförmän
Ostkusten

Pelle Brandt

070 7712229

Sydkusten

vakantVestkusten

Ola Manhed

backlagsformanvest@rydberggastarna.se

031-932862

Besättningen adresser

Allmän postadress:

Teatergatan 3

111 48 Stockholm


epost: info[at]rydbergsgastarna.se


Ekonomi, fakturor:


Rydbergsgastarna

c/o Björn Ericson

Nortullsgatan 65B

113 45 Stockholm